Cyberduck

Tải xuống Cyberduck dành cho Windows

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Tải xuống miễn phí
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
6.6.2

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống miễn phí?

  • Tệp này sẽ được tải xuống từ nguồn bên ngoài.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác